allure


De Organsiatie

De BBZ bestaat uit een bestuur (8 leden)  en een secretariaat (directeur en 3 medewekers). 

Het bestuur: 
Sicko Heldoorn, voorzitter
Lenny Versteeg, penningmeester
Geben Nab, zeevaart
Harry Mutter, zeevaart
Tsjerk Hesling Hoekstra, binnenvaart
Zippi Rinnen, binnenvaart
Janke Kingma, kapitein 

Het secreatiaat:
Paul van Ommen, directeur
Maartje van Kraaij, beleidsmedewerker
Pam Wennekes, beleidsmedewerker
Marjolein van As, office manager