bark-europa-ijs-groot-kopie


NIEUWS OVER MARITIEME REGELGEVING

Verklaring BTW nultarief zeevaart

Datum: 11 januari 2019
Om gebruik te maken van het BTW nultarief voor zeeschepen, moet een exploitant van een schip aantonen dat hij voldoet aan de voorwaarden door een verklaring af te geven. Het volstaat om jaarlijks éénmali...

Wat staat er op de agenda van de BBZ in 2019?

Datum: 07 november 2018
Europa wil dat er er eisen worden gesteld aan de bekwaamheid van bemanningen in de binnenvaart. Voor de zeilvaart gaat het nu voornamelijk over de deksman, een functie waar nu hoegenaamd geen wettelijke eisen aan word...

Wel of niet eisen aan software?

Datum: 06 november 2017
Steeds vaker zijn softwaretoepassingen een cruciale schakel in allerhande systemen aan boord. Denk aan motormanagement, navigatieapparatuur en communicatie. De EU debatteert nu over de wens of noodzakelijkheid om eise...

Hardheidsclausule

Datum: 20 juni 2017
Het ROSR en de Richrtlijn 2006/87 hadden beiden nogal 'ambitieuze' doelstellingen. Een hele serie aan techisce maatregelen is opgenomen in de regels die gefaseerd van kracht wordt op vrijwel alle schepen. Het gaat hie...

Binnenvaart keuringsperikelen

Datum: 14 april 2017
ILT heeft zich op standpunt gesteld dat gasbarbecues aan dek niet toegestaan zijn. Dit heeft de ILT per brief laten weten aan alle erkende gaskeurders en klassebureau’s. De BBZ is mening dat zo’n verbod ni...

MoU bijeenkomst

Datum: 23 december 2016
Teleurstellende MoU bijeenkomst Voor het eerst in vijf jaar is het MoU comité weer bijeengekomen. Een EMH delegatie was aanwezig bij de vergadering. Het was een wat aarzelende bijeenkomst waarin gesproken is ...

Naar nieuwsoverzicht